Ścieżka spacerowo-rowerowa w Krzęcinie - oficjalnie otwarta!

otwarcie

W miniony piątek, 18 czerwca br., przy krzęcińskim amfiteatrze miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Ze względów epidemiologicznych uroczystość oficjalnego otwarcia inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki spacerowo-rowerowej, oświetlenia solarnego, pomostu z platformą widokową, dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej” miała charakter zamknięty.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Stanisław Wziątek, Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Łukasz Młynarczyk, Starosta Powiatu Choszczeńskiego, Pani Wioletta Kaszak wraz z Wicestarostą, Panem Pawłem Szuberem, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Pan Henryk Owczarek, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, Pan Mirosław Dzidek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno, Pan Jarosław Zygała, Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Pan Krzysztof Wiklak, Facylitator Społecznej Rewitalizacji – 4C Centrum Ekonomii Społecznej w Szczecinie, Pani Monika Baszak, Lokalny Animator ds. Rewitalizacji, Pani Małgorzata Matuszak, Burmistrz Drawna, Pan Andrzej Chmielewski, Burmistrz Recza, Pan Wiesław Łoński, Sekretarz Gminy Krzęcin, Pan Ryszard Przywarty, Skarbnik Gminy Krzęcin, Pani Joanna Witkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, Pan Grzegorz Jacek Brzustowicz, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Krzęcinie, ks. Tadeusz Łuczak, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi z terenu gminy Krzęcin, a także wykonawca inwestycji Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Zieleniewie, Pan Marek Leśniak oraz Pani Wioletta Kmita z Pracowni Projektowej „Violet Arch” ze Stargardu i Państwo Irena Piątek i Wiesław Nowacki, Ubezpieczenia Choszczno Unilink S.A., których w imieniu Wójta Gminy Krzęcin, Pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Artura Konopelskiego powitała Inspektor ds. promocji, Pani Sandra Żuk.
Piątkowe wydarzenie rozpoczęło się dość niekonwencjonalnie od spaceru po naszej Krzęcińskiej Strefie Zieleni i Relaksu, podczas którego dr Grzegorz Jacek Brzustowicz zapoznał gości z historią i walorami przyrodniczymi gminy Krzęcin.
Warto tutaj przypomnieć, iż inwestycja, o której mowa, zrealizowana została w latach 2019-2021 dzięki wsparciu uzyskanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania, którego zakres obejmował budowę ścieżki spacerowo-rowerowej o szer. 2 m, oświetlenia solarnego, pomostu z platformą widokową, dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej do jeziora Czystego, wynosi 1.263.673 zł, z czego wysokość dofinansowania to kwota 1.120.382 zł, a środki własne z budżetu gminy to jedyne 145.291 zł.
Uzupełnieniem wybudowanej ścieżki spacerowo-rowerowej jest ścieżka edukacyjna, efekt projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie, który był realizowany na terenie naszej gminy w ramach rewitalizacji społecznej przez Firmę 4C Centrum Ekonomii Społecznej. Ścieżka edukacyjna składa się z tablic zawierających informacje o walorach historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych Krzęcina nad Małą Iną, których zawartość merytoryczna została opracowana przez dr Grzegorza Jacka Brzustowicza, cenionego historyka i znawcę regionu. Działania te we współpracy z gminą, wykonało w zakresie wspomnianego projektu krzęcińskie Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Krzęcin”, a jego koszt wyniósł 18.500 zł.
 Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrał Wójt Gminy Krzęcin, Pan Bogdan Wojciech Brzustowicz, który w swojej przemowie m.in. podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania zamierzeń związanych z powstaniem Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu. Słowa uznania wraz z gratulacjami oficjalnie przekazali również Poseł Na Sejm RP, Pan Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Stanisław Wziątek i Starosta Choszczeński, Pani Wioletta Kaszak, którzy wraz z gospodarzem gminy Krzęcin, Prezesem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” i Proboszczem ks. Tadeuszem Łuczakiem dokonali przecięcia wstęgi, a tym samym uroczystego otwarcia inwestycji. Po poświęceniu przez Proboszcza obiektu sportowo-rekreacyjnego na scenie krzęcińskiego amfiteatru wystąpił zespół muzyczny Feeria, zrzeszający na co dzień pawie 20  młodych, niezwykle utalentowanych ludzi z powiatu choszczeńskiego. Opiekunem zespołu jest Pani Sandra Żuk. Tego dnia wystąpili Hanna Bruzi, Hanna Dziatko, Oskar Bajbuła i Jerzy Ciecierski, ale przyznać trzeba, że swoimi wykonaniami oczarowali publiczność.
  W przygotowanie poczęstunku zaangażowane były Koła Gospodyń Wiejskich w Chłopowie i Krzęcinie wraz z Gminnym Centrum Kultury. Wyśmienite potrawy w postaci pierogów, krokietów, chrupiących gofrów, zdrowotnych sałatek, domowego ciasta i 3-smakowej lemoniady stały się numerem 1 i śmiało możemy zaliczyć je do naszych Smaków Krzęcina.
 Wierzymy bardzo gorąco, że powstała infrastruktura rekreacyjna, wpisująca się w strategiczne cele rozwoju gminy, przyczyni się do atrakcyjności gminy Krzęcin oraz cieszyć się będzie powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy, ale także odwiedzających nas gości i turystów stwarzając dogodne warunki dla zdrowego wypoczynku, aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji społecznej w obrębie Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu.

ZAPRASZAMY DO KRZĘCINA!

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 21 lipca 2024, imieniny: Daniela i Andrzeja