Nabory w Programie Społecznik tuż..tuż... - na co warto zwrócić uwagę?

program

 

Od 1 do 22 kwietnia będzie trwał nabór w obu filarach Programu Społecznik na lata 2019-2021. Co to oznacza? Zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem będą mogły składać wnioski:

- na mikrodotacje (tzw. I filar) – dofinansowanie do 4 tys. zł na działania lokalne,

- regionalne inicjatywy obywatelskie (tzw. II filar) – dofinansowanie do 10 tys. zł na działania o zasięgu powiatowym i regionalnym.

Złożone wnioski będą oceniane w terminie 23 kwietnia – 13 maja br.

Listy rankingowe dotyczące mikrodotacji (I filar) zostaną ogłoszone 18 maja br., natomiast projekty w ramach regionalnych inicjatyw obywatelskich (II filar)  zostaną poddane głosowaniu mieszkańców województwa w terminie 6-20 maja br. Wyniki głosowania poznamy 24 maja.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w powyższym naborze będą realizowane w terminie 1 lipca – 6 grudnia 2021 r.

O czym warto pamiętać:

1) W kosztorysie mogą Państwo zaplanować wydatki związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, itp.).

2) W przypadku inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie, a muszą być zmodyfikowane, przesunięte w czasie, czy zmienione w sposobie realizacji ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – każdorazowo kontaktują się Państwo z Operatorem. Zapewniamy Państwa, że zawsze znajdzie się rozwiązanie – warunkiem jest zgłoszenie dokonane w czasie trwania projektu, a nie po nim.

3) Niezmiennie podkreślamy – Program Społecznik docenia ,,zaangażowanie społeczne”, które muszą Państwo udowodnić we wniosku (zaangażowanie społeczne to nie wolontariat).

4) Planując działania prosimy pamiętać o zgodności z zapisami Państwa statutu, a przy złożeniu wniosku o podpisaniu przez uprawnione (określone w statucie) osoby (niedochowanie tych warunków powoduje odrzucenie formalne projektu).

Zachęcamy do kontaktu z Animatorami lokalnymi - link, a także zapoznaniem się z regulaminami naboru na stronie Operatora.

W nadchodzącym naborze kontynuujemy współpracę z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, która pełni role głosu doradczego. Ponownie będą premiowane projekty o charakterze ekologicznym, co nie oznacza, ze inna tematyka nie jest mile widziana.

Więcej info na www.wws.wzp.pl

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 26 marca 2023, imieniny: Teodora i Emanuela