XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzęcinie

sesja

30 marca 2021 r. miała miejsce XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzęcinie zwołana przez Przewodniczącego Rady, Artura Konopelskiego na wniosek Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza.

Podczas obrad sesji Radni podjęli m.in. uchwały dot. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzęcin w roku 2021,  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034.

Przyjęto również sprawozdania za rok 2020 z realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie i zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Krzęcin.

Ze względu na panującą epidemię sesja odbyła się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

Wpisany przez: admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 14 kwietnia 2021, imieniny: Justyny i Waleriana

Najbliższe wydarzenie: