Czasowe zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

Zarządzenie Nr 17/20202021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

z dnia 11.12.2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie zarządzenia nr 72/2020 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 11 grudnia 2020 r., oraz § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w okresie od 14.12. 2020 r. do 31.12.2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2

Organizacja nauczania na odległość będzie odbywała się zgodnie z zarządzeniem  nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziałów przedszkolnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                     Wicedyrektor Szkoły Podstawowe w Krzęcinie

                                                                                                  Alicja Cuber

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 26 stycznia 2021, imieniny: Seweryna i Pauliny

Najbliższe wydarzenie: