Gmina Krzęcin liderem w inwestycjach samorządowych w powiecie choszczeńskim

Najnowszy ranking „Wspólnoty. Pisma Samorządu Terytorialnego” (Nr 20 z 3 października 2020 r.), który przynosi jak zwykle ciekawe porównanie aktywności i dokonań jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju, tym razem został poświęcony inwestycjom samorządowym w latach 2017-2019. Autorzy rankingu wzięli pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu trzech ostatnich lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

termo

drogaW zestawieniu 1537 gmin wiejskich Gmina Krzęcin została sklasyfikowana na 859 miejscu z średnią wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (per capita) na poziomie 733,55 zł (w samym województwie zachodniopomorskim jest to 21 miejsce wśród 47 gmin wiejskich). A zatem, w porównaniu z rankingiem za lata 2015-2017 nasza gmina awansowała aż o 503 miejsca.
manInteresujące wydaje się także porównanie wyniku krzęcińskiego samorządu z pozostałymi gminami naszego powiatu. Okazuje się, że średnia wydatków inwestycyjnych Gminy Drawno w latach 2017-2019 w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 706,63 zł, czyli nieco mniej od Krzęcina, a w pozostałych gminach: Pełczyce - 669,46 zł, Choszczno - 500,39 zł,  Bierzwnik - 458,19 zł i Recz - 207,46 zł.
Oznacza, to, że w ostatnich latach najwięcej środków finansowych przeznaczono na realizowane inwestycje w gminach: Krzęcin, Drawno, Pełczyce i Choszczno!

Wydatki inwestycyjne gmin z terenu powiatu choszczeńskiego w latach 2017-2019

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Średnia wydatków inwestycyjnych per capita w l. 2017-2019 (w zł)

Pozycja w rankingu

1.

Gmina Krzęcin

733,55

859/15373

2.

Gmina Drawno

706,63

343/6062

3.

Gmina Pełczyce

669,46

370/6062

4.

Gmina Choszczno

500,39

213/2671

5.

Gmina Bierzwnik

458,19

1311/15373

6.

Gmina Recz

207,46

594/6062

1 - miasta powiatowe; 2 - inne gminy miejskie; 3 - gminy wiejskie.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest piątek 07 maja 2021, imieniny: Ludmiły i Gizeli

Najbliższe wydarzenie: