Pracowita Sesja Rady Gminy

sesja

W związku z utrzymującym się na terenie całego kraju stanem epidemii, XIV sesja Rady Gminy w dniu 22 września 2020 r. odbyła się w Sali Obrad Urzędu Gminy w Krzęcinie przy zachowaniu rygoru niezbędnych środków ostrożności. Sala przed obradami została poddana procesowi ozonowania. Wszyscy obecni Radni oraz kierownicy gminnych jednostek i pracownicy Urzędu zostali poinformowani o konieczności założenia maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk.

Program sesji, niezależnie od okoliczności epidemiologicznych, obfitował w wiele punktów z zakresu realizacji budżetu, funkcjonowania oświaty, stanu bezpieczeństwa oraz organizacji pomocy społecznej. Do najważniejszych należało rozpatrzenie przez Radę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin w pierwszym półroczu 2020 r. Wynika z niej, że dochody budżetowe zaplanowane na poziomie 21.113.384 zł zrealizowane zostały w 45%, tj. w kwocie 9.545.068 zł, a z planowanych na kwotę 21.074.571 zł wydatków zrealizowano 9.113.497 zł, co stanowi 43,24%. Oznacza to, że wynik budżetu (różnica między dochodami i wydatkami) na dzień 30 czerwca br. był dodatni i wyniósł 431.571 zł, stanowiąc nadwyżkę budżetową. Po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej, stanowiskiem pozostałych komisji rady oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, krzęcińscy Radni jednogłośnie przyjęli informację o wykonaniu budżetu.
Podczas sesji Radni podjęli także uchwały o zmianie budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin, zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej i określeniu stawek podatku od nieruchomości oraz zapoznali się z informacjami złożonymi przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie dot. ochrony przeciwpożarowej, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2019 r.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 28 października 2020, imieniny: Szymona i Tadeusza

Najbliższe wydarzenie: