Ireneusz Kostka - uhonorowany odznaką "ZASŁUŻONY DLA GMINY KRZĘCIN"

irekkostka

Podczas ostatnich obrad Rady Gminy Krzęcin, które miały miejsce 15 czerwca 2020 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie odbyła się uroczystość wręczenia Panu Ireneuszowi Kostce odznaki „Zasłużony dla Gminy Krzęcin”. Medal z listem gratulacyjnym wręczał Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz wraz z Przewodniczącym Arturem Konopelskim. Pan Ireneusz Kostka pracę w Gminie Krzęcin rozpoczął jako nauczyciel matematyki i informatyki w Zbiorczej Szkole Gminnej, utworzył również bazę kajakową w Krzęcinie.

Od pięciu lat jest Wiceprezesem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku, organizacji doświadczonej w pozyskiwanie i realizację projektów unijnych. Dotychczasowe działania podejmowane przez Pana Kostkę w ramach Lokalnej Grupy Działania wpłynęły na zintegrowanie i aktywizację mieszkańców gminy Krzęcin oraz przyczyniły się do zarządzania lokalnymi zasobami. Pan Ireneusz wykazywał dbałość o eksponowanie walorów środowiska i rozwój infrastruktury sportowej i technicznej gminy. Był Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, Redaktorem Naczelnym „Gazety Bliżej”, Radnym Gminy Krzęcin. Obecnie jest Prezydentem Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego i jak sam mówi, „jeszcze wiele przede mną”. Przyjaciele, znajomi określają Pana Ireneusza jako człowieka pozbawionego złych emocji, spokojnego, zawsze uśmiechniętego, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Według opinii koleżanki z pracy, Pani Katarzyny Węgierskiej: „Irek to człowiek, który po prostu kocha ludzi”.

GRATULUJEMY !!! I ŻYCZYMY SPEŁNIENIA WSZYSTKICH ZAMIERZEŃ, CHOĆ JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE TAK SIĘ STANIE !

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 12 lipca 2020, imieniny: Jana i Gwalberta

Najbliższe wydarzenie: