KOMUNIKATY SP w Krzęcinie

Zamieszczamy poniżej trzy komunikaty Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie dotyczące działalności tej placówki od 25 maja 2020r.

KOMUNIKAT I
w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

Niniejszym informuję, że przeprowadzono konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Po zapoznaniu się z wynikami konsultacji w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę postanowiono, że zajęcia klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie od dnia 25 maja 2020 w trybie stacjonarnym nie będą realizowane.
Od 25 maja 2020 r. nadal realizowane będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość (rodzice mają możliwość wypożyczenia laptopów dla uczniów). Metoda ta pozwoli na bezpieczną realizację podstawy programowej.

KOMUNIKAT II

w sprawie przywróceniem od poniedziałku, 18 maja 2020r., możliwości, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia:
Informuję zainteresowanych Rodziców i uczniów, że od dnia 25 maja 2020r. w szkole nadal będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne w formie takiej jak dotychczas.

KOMUNIKAT III

w sprawie możliwości korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów.
Od 25 maja 2020r.  organizowane będą w szkole konsultacje  dla uczniów klasy VIII

Proponujemy, aby zajęcia  w naszej placówce odbywały się od godz. 11.00 do 13.25  (wg planu podanego wcześniej  uczniom klasy VIII w dzienniku „Librus”) z przedmiotów, które są na egzaminach - 2 x w tygodniu, a z pozostałych przedmiotów - 1 raz w tygodniu.  Konsultacje maja charakter zdalnego nauczania i będą odbywały się on-line za pomocą dziennika elektronicznego „Librus”.

Od 01 czerwca 2020r.  organizowane będą w szkole konsultacje  dla uczniów klas pozostałych. Harmonogram konsultacji i szczegóły zostaną Państwu przekazane w najbliższym czasie poprzez dziennik elektroniczny.

Rodzice zainteresowani użyczeniem laptopa proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły. Posiadamy jeszcze kilkanaście laptopów, które mogą ułatwić pracę w zdalnym nauczaniu.

Krzęcin, 22 maja 2020r.


Honorata Kłosek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 06 czerwca 2020, imieniny: Pauliny i Laury