Umowa na pomost w Chłopowie

Dzisiaj, 9.01.2020 r., w Urzędzie Gminy Krzęcin doszło do podpisania umowy dot. dofinansowania zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad jeziorem Chłopowo’.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Wicemarszałek Olgierd Kustosz, a Gminę Krzęcin Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz i Skarbnik Joanna Witkowska. Całość projektu to kwota: 78.026,56 zł, a uzyskane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wsparcie wynosi 65.471,00 zł, co stanowi 85% dofinansowania. Pozostałe środki 12.555,56 zł pochodzą z budżetu Gminy Krzęcin. Inwestycja ta będzie realizowana przy współudziale Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Termin zakończenia projektu zaplanowano na koniec I półrocza 2020 roku.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 25 stycznia 2020, imieniny: Pawła i Miłosza

Najbliższe wydarzenie: