W Suliszewie powstanie Przedszkole Specjalne

W dniu wczorajszym, (7.05.2019 r.), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie doszło do podpisania porozumienia dot. wyrażenia przez Gminę Krzęcin zgody na założenie i prowadzenie przez Powiat Choszczeński z dniem 1 września 2019 r. Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.

Powiat Choszczeński reprezentował Zarząd Powiatu w osobach: Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński, Paweł Szuber – Wicestarosta Choszczeński i Skarbnik Powiatu – Elżbieta Rybka-Markiewicz, natomiast Gminę Krzęcin: Bogdan Wojciech Brzustowicz – Wójt Gminy Krzęcin oraz Joanna Witkowska – Skarbnik Gminy. Przedszkole finansowane będzie przez Powiat Choszczeński z części oświatowej oraz innych dochodów Powiatu. Na gminach przystępujących do porozumienia spoczywać będzie jedynie zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do przedszkola.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 06 czerwca 2020, imieniny: Pauliny i Laury