Gminne Obchody Dnia Sołtysa

11 marca br., sołtysi z terenu gminy Krzęcin, na zaproszenie Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Przewodniczącego Rady Artura Konopelskiego, wzięli udział w gminnych uroczystościach zorganizowanych na ich cześć. Podczas dorocznych obchodów gospodarz Gminy Krzęcin wraz z przewodniczącym, podziękował wszystkim sołtysom za ich codzienny trud i pracę, jaką wykonują na rzecz swoich małych miejscowości, a poprzez to również dla całej gminy i powiatu.

Wyjątkowym gościem poniedziałkowego spotkania była Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Grażyna Anna Sztark, która wyraziła podziękowanie, szacunek i uznanie za pracę sołtysów na rzecz lokalnych społeczności oraz zaznaczyła, że w naszej gminie „wyczuwa się atmosferę dobrej współpracy i dobrych relacji na linii…samorząd-sołtysi”. Głos zabrał także Wicestarosta Choszczeński, Paweł Szuber, który podkreślił, jak ważną rolę pełnią sołtysi, nierzadko trudną, ale jakże pomocną. Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Radni Gminy Krzęcin, Skarbnik Gminy Joanna Witkowska, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Pełnomocnik Wójta ds. Seniorów, Teresa Walczak, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie, Kazimiera Prokopiak i Prezes Związku Koła Niewidomych w Choszcznie, Barbara Matwiejko.
Całość uświetnił występ Gminnego Chóru „CON PASSIONE”, który przygotował w tym dnu dla wszystkich zebranych miłą niespodziankę w postaci utworów właśnie dla sołtysów. Przepyszny, ponad 12-kilogramowy tort upiekła Pani Mirosława Jęśko, a smaczny poczęstunek przygotowały członkinie chóru.
Na koniec spotkania Radna Gminy Krzęcin i zarazem Sołtys Objezierza, Judyta Mroczkowska wraz z Sołtysem Żeńska, Danielem Kamińskim wręczyli osobom współpracującym na co dzień z sołtysami róże, dziękując tym samym za ich niesioną pomoc i zaangażowanie.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 21 maja 2019, imieniny: Wiktora i Tymoteusza

Najbliższe wydarzenie: