X Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2015 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, w Sali Obrad „U Wójta” (parter budynku), ul. Tylna 7, o godz. 10.00 odbędzie się X Sesja Rady Gminy Krzęcin VII kadencji.

czytaj więcej

Wójt Gminy Krzęcin przypomina o obowiazku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej

Informuję, iż zgodnie art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

czytaj więcej

„KONCERT JESIENNY” W CHŁOPOWIE

13 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbył się już po raz kolejny „Koncert Jesienny”, którego inicjatorami byli: pani Sandra Żuk, asystent Wójta Gminy Krzęcin ds. promocji oraz Maciej Radomiak, uczeń Zespołu Szkół nr 1 W Choszcznie, mieszkaniec naszej gminy.

czytaj więcej

IX SESJA RADY GMINY

5 listopada br. podczas IX sesji Rady Gminy w Krzęcinie, radni uchwalili Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Krzęcin na lata 2015-2018 oraz Program Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

czytaj więcej

Co słychać w III sektorze?

Zapraszamy do lektury:

1. Trwa "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 5 listopada do godz. 12. Szczegóły http://www.rownacszanse.pl/i4

czytaj więcej

Kwiat Kobiecości

21 października br. w Zespole Szkół w Krzęcinie odbyło się spotkanie edukacyjne dla kobiet z Prezes Ogólnopolskiej Organizacji „Kwiat Kobiecości”, Idą Karpińską. Prelekcja miała na celu uświadomienie kobietom, jak ważne jest regularne badanie cytologiczne, celem szybszego wykrycia zachorowań na raka szyjki macicy i jajnika. Po wysłuchaniu prawdziwej historii Idy Karpińskiej, większość z pań, uczestniczących w spotkaniu, nie mogła powstrzymać łez.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 30 listopada 2015, imieniny: Andrzeja i Konstantego