Informacja

Pragnę poinformować, że działając na podstawie paragrafu 1 Uchwały Nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin, w terminie do 15 września 2015 r. będą przyjmowane wnioski do projektu budżetu na 2016 rok. Można je składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie lub przesłać drogą pocztową na adres: „Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin”.

czytaj więcej

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza osoby z terenu gminy Krzęcin na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Wyprawka szkolna

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 pomocą finansową na zakup podręczników – „Wyprawka szkolna” zostaną objęci uczniowie:

czytaj więcej

Doposażenie jednostki OSP Krzęcin

Za kwotę ponad 33 tys. zł jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie otrzymała doposażenie, na które złożyły się: 6 par obuwia wysokiego sznurowanego, 19 hełmów, 8 kompletów ubrań specjalnych ochronnych i 8 par rękawic. 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 31 sierpnia 2015, imieniny: Bogdana i Rajmunda

Najbliższe wydarzenie:

Gminny Festyn Dożynkowy 2015